Beboermanual

Om Carolinehaven

Velkommen til Carolinehaven

Med denne mappe, som indeholder mange vigtige oplysninger, vil vi gerne give dig et godt overblik over elementerne i din lejlighed samt tips til vedligehold af lejligheden. Det er vigtigt at læse indholdet igennem, og herigennem hurtigt opnå fuldt udbytte af alle de kvaliteter som lejligheden rummer.

Regelmæssige eftersyn

Et nyt hus arbejder og har brug for at ”sætte sig”. Sol, regn, vind og tørke – er alle med til at påvirke selve bygningen. Vægge kan slå revner i hjørner og ved samlinger, men der kan også ske brud på rør og lign. Utilsigtede ting, som gerne måtte blive opdaget så tidligt som muligt, for at mindske skaden. Det er derfor en rigtig god rutine at gennemgå din bolig regelmæssigt.

Vedligeholdelse, forebyggende skader

Under de følgende faner, en for hver entreprise, findes en kort beskrivelse af det daglige vedligehold, efterbehandling samt gode tips. Tages disse anvisninger til efterretning, vil din bolig altid fremstå pæn og velholdt – og ganske let at vedligeholde.
Der vil ligeledes være materialer og informationer fra pågældende leverandør.
Inddelingen af mappen er sat med de store områder, som køkken og bad, el og varme, prioriteret forrest og herefter er øvrige entrepriser indsat i tilfældig orden. Nogle ting bør og skal efterses en gang årligt, men hvor ofte et eftersyn ellers bør foretages afhænger helt af det daglige brug. Behovet varierer naturligvis efter familiens størrelse.

Eksempel: For en familie på 4, der alle benytter badet dagligt, vil behovet for afkalkning af brusehovedet og rengøring af afløbet være oftere end normen.

Hvem kontakter jeg hvornår?

Mangler

Oplever du mangler i boligen, efter du har overtaget lejligheden, som ikke kan afhjælpes med almindelig vedligeholdelse, skal du kontakte DEAS A/S.

Kontakter du ikke DEAS A/S i disse tilfælde, kan udlejer ikke påtage sig ansvar for eventuelle følgeskader, såfremt muligheden for rettidig udbedring ikke gives.

Vand, varme og ventilation

Oplever du driftsforstyrrelser med de tekniske anlæg, som forsyner din bolig, skal du kontakte PKA Ejendomme.

Hårde hvidevarer

Oplever du problemer med de hårde hvidevarer, som er installeret i boligen, skal du kontakte leverandøren af produktet direkte. Disse produkter er omfattet af købeloven og har en garantiperiode på to år.
For hvidevares vedkommende, kan det anbefales at notere produkt- og serienumre samt leverandør oplysninger straks ved indflytning. Etiketterne der er monteret på hvidevarerne, hvor de nævnte oplysningerne står noteret, bliver slidte og ulæselige med tiden.

Telefoni, bredbånd, TV og elforsyning

Ved problemer med leverancen af disse forsyninger, kontaktes leverandørerne direkte.

Adresse og telefonliste

Hent liste med kontaktoplysninger her

Vicevært

PKA Ejendomme
Dyregårdsvej 1
2740 Skovlunde

Administration

DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg

+ 45 70 30 20 20

info@deas.dk

Affaldsservice

Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup

+45 70 25 70 60

kundeservice@vestfor.dk

Kabel TV/ Bredbånd

Fibia
Energivej 33
4690 Haslev
fibia.dk

+45 70 29 24 44

Vandforsyning

HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

+ 45 33 95 33 95

 kundeservice@hofor.dk

Telefontid:
Man.-Fre.: Kl. 8:30-14:30

Akut uden for normal arbejdstid:
+ 45 38 88 24 24

 

Varmeforsyning

Vallensbæk fjernvarme syd Amba
Delta Park 11
2665 Vallensbæk Strand

+ 45 43 73 36 83

 info@vfsyd.dk

Vagttelefon: 
+ 45 43 53 36 83

Elforsyning

Nexel
Teknikerbyen 25
2830 Virum

+ 45 70 20 33 44

nexel@nexel.dk

Telefontid:
Hverdage kl. 8:00-15:00

Hvidevarer

Servicebutik:
Siemens Hvidevareservice
Borupvang 9
2750 Ballerup

+ 45 44 77 44 77

post.dk@siemens.com

Byggearbejde


Ved indflytning i Carolinehaven i sommeren 2024 vil du konstatere, at der mangler beplantning af hække og træer. Disse vil pga. af sæsonen først blive plantet i efteråret 2024. Herudover er der sået græs i de større muldjordsområder, som først i de kommende måneder vil syne. Vi beder lejerne respekterer, at mulden ikke betrædes, således græsset hurtigst muligt kan vokse frem.

Du kan se en plan for de kommende beplantningsarbejder, herunder hvordan der plantes hække i stueetagen her

I den første tid efter indflytning vil du opleve at elevatorerne er beklædte med plader indvendigt. Dette er for at beskytte elevatorerne mod skrammer og ridser når de første mange beboere flytter ind. Pladerne nedtages 4-6 uger efter førstegangsindflytningen.

Over for etageboligerne pågår byggeriet af rækkehuse. Rækkehusene som er ejerboliger forventes færdige i februar 2025. PKA Ejendomme ser meget frem til færdiggørelsen af rækkehusene, men i den mellemliggende perioder vil der kunne forekomme bygestøj inden for de gældende regler. Du kan læse mere om reglerne for byggestøj her

Gode råd

Indvendige forhold

Læs mere om de indvendige forhold i din nye bolig i undermenuen til venstre.

Gode råd til opbevaring i kælderen

Brug fornuften når du bruger din kælder til opbevaring. Mange bruger kælderen som opbevaringsrum for ejendele, som man ikke umiddelbart kan finde plads til, eller synes hører hjemme i de beboede rum i boligen. Kælderen er i mange tilfælde et oplagt sted for opbevaring, men det er vigtigt, at man er klar over, at der er en risiko ved at bruge kælderen til opbevaring.

Det bør sikres at genstande der opbevares i kælderen kan tåle fugt, som der ofte vil være i en kælder. Opbevar aldrig værdifulde ejendele eller ting, som ikke kan erstattes i en kælder. Heriblandt tekstiler,  familiebilleder, smykker, værdipapirer, eksamensbeviser mv.

Bad og toilet

Håndvaskarmatur

Daglig vedligeholdelse: Håndvaskarmaturet bør aftørres efter brug, for at minimere afsætning af kalkpletter og for at lette den ugentlige rengøring.

Rengøring: Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, opløsningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, kalkfjerner, husholdningseddike og rengøringsmidler med eddikesyre til rengøringen.

Vedligehold

Afløb i bruseniche

Daglig vedligeholdelse: Hår o.lign. bør fjernes jævnligt fra rist såvel som si/vandlås, for at sikre badevandet frit afløb.

Gode tip: Der kan fremkomme sur afløbslugt, hvis rensning af si/vandlås og afløb ikke foretages møde nødvendig hyppighed, som er individuel for hver husstand.

Vedligehold

Bruser

Daglig vedligeholdelse: Brusearmaturet bør aftørres efter brug, for at minimere afsætning af kalkpletter og for at lette den ugentlige rengøring.

Rengøring: Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, opløsningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, kalkfjerner, husholdningseddike og rengøringsmidler med eddikesyre til rengøringen.

Vedligehold

Vask / bordplade

Rengøring
Vaskebordpladen rengøres med varmt vand og almindelige rengørings midler til husholdning, (f.eks. opvaskemiddel), som kan anvendes til daglig- og hovedrengøring. Det fjerner urenheder og forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Kalkaflejringer
Ved kalkaflejringer bruges normale afkalkningsmidler, (følg brugsanvisningen) eller husholdnings eddike. Produktet må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak, afløbsrens, hårfarvningsmiddel, klorin med mere. Brug ikke rengøringsmidler som f.eks. tør skurepulver, stålgrydesvampe eller ståluld. Varmvandstemperaturen må ikke overstige + 70 C.

 

Ventilation/udsugning

Vedligehold

Daglig vedligeholdelse

Malede overflader rengøres ved aftørring med en tør klud. Visse pletter kan med fordel fjernes med en opvredet klud.

Fliser og klinker:
Start med at bruse dine fliser og klinke væg igennem med koldt vand, så alle fuger er fugtet. Vask herefter fliserne med et universalrengøringsmiddel. Er der kalkbelægninger på dine fliser kan du starte med at rengøre fliserne med et universalrengøringsmiddel og derefter afkalke fliserne med et afkalkningsmiddel.

Eltavle

Eltavlen, med HPFI relæ, er lokaliseret ved entrédøren. Den er ganske enkel og let at betjene. For at overskueliggøre anlægget er påsat etiketter for de enkelte grupper, således en fejlkilde let vil kunne lokaliseres.

Daglig vedligeholdelse

I forbindelse med alm. rengøring tørres afbrydere og stikkontakter i lejligheden over med en hårdt opvredet klud. Spot, anbefales rengjort en gang pr. år for at sikre ordentligt lys.

Efterbehandling

Hvis HPFI relæet kobler ud, er det tegn på afledning i installationen – et voldsomt tordenvejr, kan dog også være skyld i at anlægget kobler ud. For at lokalisere en fejl, slukkes alle sikringer i anlægget/tavlen; HPFI relæet kobles til igen og grupperne tilsluttes en af gangen. På denne fremgangsmåde findes enten frem til en fejlbehæftet brugsgenstand eller en fejl på anlægget. Er det sidste tilfældet, skal autoriseret elektriker tilkaldes.

Gode tip

Hvert halve år, bør anlægget testes ved at trykke på testknappen. Relæet skal på testens opfordring slå fra og man skal trykke den sorte knap op, for at slå anlægget til igen. Hvis relæet ikke vil koble til igen, er det defekt og en autoriseret elektriker skal tilkaldes.
Med nedenstående billede og oversigt har vi tydeliggjort gruppernes individuelle områder. HPFI relæet vil slå fra, hvis der sker overbelastning eller anden fejl på anlægget.

Gruppe 1: HPFI relæ, som slår fra ved fejl i strømmen
Gruppe 2: Komfur, ovn, opvaskemaskine og køleskab (max 16A)
Gruppe 3: Lys i værelser (max 10A)
Gruppe 4: Lys i bad og entré (max 10A)
Gruppe 5: Vaskemaskine og tørretumbler (max 13A)
Gruppe 6: Lys i køkken (max 10A)
Gruppe 7: Stik i teknikskab + VVS (max 10A)

Gulve

Gulvet er Tarkett 3 stavs 14 mm lakeret lamelparket. Vi har valgt eg, da træet er slidstærkt, har en smuk glød og er “født” her i de koldere nordiske egne. Gulvet er lakeret med en UV-hærdet lak, som gør gulvet utrolig nemt at pleje og vedligeholde. Der er dog visse ting man skal være opmærksom på, for at bevare det flotte gulv.

Daglig vedligehold

Støvsug eller anvend tørre, bløde fibermicromopper til at fjerne støv og løst snavs. Eventuelt affald fjernes ved hjælp af kost og fejebakke. Vask gulvet efter behov med en hårdt opvredet klud eller fibermicromoppe let fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel. Hvis gulvet ikke er tørt max. 20 min. efter behandling, er der brugt for meget vand, som kan skade gulvet!

Efterbehandling

Hvis gulvet udsættes for kraftigere slid, kan det renoveres ved at maskinslibe området og lakere på ny. Gulvene har et tykt slidlag, som kan tåler at blive slebet og lakeret gentagne gange. Gulvslibning udføres kun af fagfolk.

Gode tip

Brug dørmåtter! Sæt fodtøj på måtte ved hoved- og altandør, da sand og vand på såler kan virke som sandpapir. Brug filtdupper på bord- og stoleben, for at undgå ridser i gulvet.

Gulvet sætter stor pris på at blive fejet/støvsuget og tørret over med en fugtig klud. Til gengæld er det ikke særlig glad for skosåler med sand under, stilethæle og katteklør.

Overordnet

Hvidevarer

Lejligheden er ”født” med hvidevarer, som alle er omfattet af normal køber garanti. Man skal dog altid selv sørge for at passe og vedligeholde maskinerne, som det står beskrevet i manualerne.

Vi vil her samle nogle af hovedtrækkene, således det daglige vedligehold er indskærpet og beskrevet i korte træk. Ved tvivl, kontroller altid manual og kontakt evt. producenten, hvis tekniske problemer opstår.

For hvidevarer skal du kontakte Siemens.

Find kontaktoplysninger under fanen ”Adresse og telefonliste” 

Daglig vedligeholdelse

Opvaskemaskine

Husk altid at kontrollere om maskinen har nok salt og afspænding. Lamper vil signalere, hvis tingene mangler – og så er det blot at påfylde. Glas mv. bliver ikke rene, hvis salt og afspænding mangler.
Kontrollér, at huller i spulearme er rene og utilstoppede.

Indbygningsovn

Det mest stabile resultat opnås ved alm. ovn med over/undervarme. Bruges varmluft, med 2 plader inde, vil luften hvirvles rundt i ovnen og give en ujævn varme fordeling, som igen giver et uens resultat på de 2 plader.

Køle/fryseskab

Hylder og bokse er ikke egnede til at komme i opvaskemaskinen (kan blive skæve), men skal blot vaskes i sæbevand i køkkenvasken.

Hylden over køleskabet er til for at sikre luft til køleskabet, så det kan komme af med varme. Hylden må derfor ikke bruges som opbevaring.

Fryseren bør afrimes min. en gang om året for at sikre lavt strømforbrug. Tænd indfrysningsknappen, så madvarerne får så lav en temperatur som muligt, så de kan opbevares i rumtemperatur i længere tid, mens afrimning pågår. Undgå at skade gulvet, sæt evt. hylden til store flasker på gulvet foran til at opfange vandet.

Kogeplade

Kogepladen rengøres ofte, gerne med glasskraber eller blød svamp, så pladen ikke ridses unødigt. Glas keramisk rensemiddel, et skuremiddel netop til kogeplader, kan påføres pladen, hvis noget er brændt på. Lad opløse og tør af med våd svamp.

Brugermanualer

Opvaskemaskine

Siemens opvaskemaskine

Ovn

Siemens indbygningsovn

Køle- og fryseskab

Siemens køle- og fryseskab

Kogesektion

Siemens kogesektion

Service på Siemens hvidevarer

Kontakt Siemens her, hvis du har brug for service på opvaskemaskine, ovn, køle- og fryseskab samt kogesektion.

Indvendige døre

Daglig vedligeholdelse

Dørflader bør aftørres jævnligt med vand tilsat rengøringsmiddel og tørres efterfølgende over med tør klud sammen med rammer og kanter. Dørfladen mod badeværelset aftørres efter badning for at undgå fugtskader på dørpladen.

Efterbehandling

Alle bevægelige dele bør efterses og smøres med syrefri olie. Især er det vigtigt at renholde de bevægelige dele minimum en gang årligt. Hvor metal og plastik arbejder sammen, smøres med stearin; Lad et lys køre hen over ledet.

Med de bevægelige dele menes hængslerne, som ses på nedenstående billede.

Gode tip

Kontroller årligt tætningslister i entredøren, så disse ikke klemmes eller løsnes, men kan virke efter hensigten.

Køkken

Det anbefales IKKE at anvende økse, boremaskine eller lignende på køkkenbordet!

HTH Køkkener

Drift- og vedligeholdelsesvejledning

Bordplade

Laminatbordplader har en slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen. Garantien dækker ikke, hvis der opstår skader som følge af skarpe genstande. Den daglige rengøring foretages ved aftørring med enklud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt mildt opvaskemiddel. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med rengøringsmidler.

Emhætte

Vedligehold

Køkkenarmatur

Vedligehold

Låse

Ønsker I at bestille ekstra nøgler, kan dette gøres ved at kontakte DEAS A/S.

Vedligehold

Maling og overflader

Til maling af lejligheden er der benyttet produkter fra Flügger og Beckers.
• Vægge i boliger: Beckers Scotte 5 hvid (Farvekode Ral-9010)
• Vægge og lofter i badeværelse: Dekso H2O 20 hvid (ral 9010)
• Vægge i køkken: Beckers Scotte 20 hvid (ral 9010)
• Lofter: i boliger Beckers Scotte 5 hvid (Farvekode Ral-9010)
• Træværk: Beckers Living Lackfärg 40 (RAL kode 9010)
• Vægge på trapperne: Flutex 10 Hvid (Farvekode Ral-9010)

Daglig vedligeholdelse

Malede overflader rengøres ved aftørring med en tør klud. Visse pletter kan med fordel fjernes med en opvredet klud. Over køkkenbordet har malingen fået et lag lak, som muliggør egentlig
afrensning/afvaskning.

Efterbehandling

Indenfor det første års tid vil reparationer kunne udføres med de nævnte produkter uden nævneværdige farveforskelle til følge. Senere må man påregne ommaling af hele rum eller sammenhængende dele heraf.

Gode tip

Maling opbevares frostfrit; eksempelvis i kælderens depotrum.

Ophæng

Væggene i din bolig er primært udført i beton og fibergips gasbeton; dog med enkelte gipsvægge som undtagelser.
Afhængig af størrelse og vægt, anbefaler vi, at der for bores og anvendes plug for ophængning af lamper, billeder, fladskærme m.m. uanset om det sker i lofter eller på vægge.

Røgdetektor

I lejligheden er opsat røgdetektor, som vil reagere i tilfælde af røgudvikling. For at bevare denne tryghed er det vigtigt at nedenstående vedligehold overholdes. Efter gældende regler, er røgdektoren både tilkoblet 230V og monteret med 9V batteri.

Find produktbeskrivelse og brugsvejledning her.

Daglig vedligeholdelse

Er næppe nødvendigt,men detektoren bør ca. 2 gange årligt tørres over med en fugtig klud. Suges evt. med støvsugeren, når denne alligevel er i brug.

Efterbehandling

Batteriet vil, med ca. 30 dages varsel, udsende alarmtone, når det er ved at være brugt op.

Gode tip

Detektoren må IKKE overmales, da det vil hindre røg i at nå den indbyggede sensor. Detektoren er ikke glad for støv og vanddamp – eller andre fremmedlegemer.

Alarmtone

Rødt LED-lys

Forklaring

Ingen tone

Blink pr. ca. 45 sek

Normal drift

Biplyd pr. ca. 45 sek.

Intet blink

Batteri skal udskiftes

Biplyd pr. ca. 45 sek.

Blink mellem bip.

Detektor skal udskiftes

TV og Fibia

Oplysninger vedrørerende internet og tv forbindelse kan findes her

Ventilation og emhætte

Ventilationsanlægget i din bolig kører automatisk. Anlægget blæser frisk filtreret luft ind og suger fugtig luft ud, mens varmen bliver genbrugt. Ventilationsventilerne, der er placeret i vægge og lofter. blæser frisk opvarmet luft ind i rummene, og suger fugtig luft ud fra badeværelset, hvor udsugningen er placeret i loftet samt igennem emhætten i køkkenet.

Udsugning/indblæsningsventil:

Ventilationsanlægget er forsynet med effektiv varmegenvinding, der overfører varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Den effektive varmegenvinding bevirker at ventilationsanlæggets energiforbrug reduceres væsentligt, og dette giver samtidig et godt og sundt indeklima.

Ventilationsventiler må ikke dækkes til, og der må ikke stilles møbler eller andet foran dem. Dækkes ristene til, ødelægges luftbalancen hvilket kan medføre dårligt indeklima og risiko for skimmelsvamp. Det samme gør sig gældende med dørene. Luftsprækken under dørene må ikke dækkes til, da det medfører at luften ikke bliver ordentligt fordelt.

Som beboer skal du ikke regulere på noget, da det går ud over indregulering i din bolig. Oplever du problemer med ventilationsanlægget, skal du henvende dig til viceværten.

Vedligehold

Emhætte

Emhætten er en del af ventilationsanlægget. Når du trykker på knappen til emhætten, kan du høre en lille motor der åbner emhætten helt op, så der bliver suget ved emhætten. For at sikre, at der altid er det rigtige minimumssug til stede, er det vigtigt at vedligeholde din emhætte. 

Find vedligeholdelsesvejledning til din emhætte under køkken.

Vand

Vand

Vandmålerne er placeret i teknikskab, som typisk er i et af værelserne – her ses målere til koldt/varmt vand. Begge målere er fjernovervåget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed. Oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om månedsforbrug og det samlede årsforbrug på skæringsdatoen.
Ønsker man selv at holde øje med forbruget, er det blot at notere dette med ønsket interval, se nedenstående eksempel på skema.
Vand og el, som er tilgængeligt på fællesområder (haven, opgange, kælder og fælleslokaler) aflæses i kælder af vicevært og afregnes over fællesudgifter.

Vandmåler

Hver lejlighed har egne vandmålere, som viser eget reelle vandforbrug, angivet med tre decimaler.

Gulvvarme

Lejligheden har gulvvarme, som styres af trådløse termostater/følere opsat i alle boligens rum, og som rapporterer det aktuelle behov for opvarmning tilbage til styringen i teknikskabet. I teknikskabet i værelset ses gulvvarmestyringen.

Brugermanual

Gode tip

Termostaterne sikrer opvarmning i alle rum og kan justeres (øges/sænkes) iht. ønsket temperatur. Ønskes fornemmelse af varme i gulvet på badeværelset, skal der i perioder uden behov for opvarmning, skrues ekstra op for føleren i rummet. Står samtlige følere i lejligheden på 20º C på en sommerdag, vil gulvet i badeværelset føles køligt, selvom selve rummet føles lunt og behageligt – som i øvrige lokaler. Føleren i badeværelset må derfor skrues 3-4 grader højere op, for at opnå den ønskede fornemmelse af varme i gulvet.

Fjernvarme

I teknikskabet, i værelset, ses målere til fjernvarmen. Alle målere er fjernovervåget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed. De oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om månedsforbrug og det samlede årsforbrug på skæringsdatoen. Ønsker man selv at holde øje med forbruget, er det blot at notere dette med ønsket interval. Vand og el, som er tilgængeligt på fællesområder (haven, opgange, kælder og fælleslokaler) aflæses i kælder af vicevært og afregnes over fællesudgifter.

Central- og fjernvarmeanlæg

Lejligheden har gulvvarme, som styres af trådløse termostater/følere opsat i alle boligens rum og som rapporterer det aktuelle behov for opvarmning tilbage til styringen i teknikskabet. Måleren har et display, hvorpå rumtemperaturen fremgår.

Det er på måleren muligt at se forbrug af vandvolumen i m³ samt forbrug i kWh.

Fjernvarmemåler

Brugermanual

Godt tip

Termostaterne sikrer opvarmning i alle rum og kan justeres (øges/sænkes) iht. ønsket temperatur. Ønskes fornemmelse af varme i gulvet på badeværelset, skal der i perioder uden behov for opvarmning, skrues ekstra op for føleren i rummet. Står samtlige følere i lejligheden på 20º C på en sommerdag, vil gulvet i badeværelset føles køligt, selvom selve rummet føles lunt og behageligt – som i øvrige lokaler. Føleren i badeværelset må derfor skrues 3-4 grader højere op, for at opnå den ønskede fornemmelse af varme i gulvet.

Affald

Affald

Affald skal sorteres og smides i de retmæssige affaldsfraktioner

Sorteringsguide

Affaldshåndtering

Affald håndteres via molokker, som er placeret i langs boligvejen uden for din bygning. Affald skal
sorteres i følgende fraktioner: plast, metal, papir, pap, glas og madaffald/bio affald. Det affald, der er tilbage efter denne sortering, kaldes restaffald eller dagrenovation.

Tømning

Vestforbrænding står for tømning af molokkerne.

Storskrald samt farligt affald, kan du læse mere om her

Altan

Gulvet på altanen er af typen ”Thermowood” og er utrolig let at vedligeholde. Det er et varmebehandlet træmateriale, som f.eks. hverken kræver oliering eller afdækning til vinter og det hverken rådner eller flækker. Med en meget jævn indsats bevares det flotte udtryk i mange år. Brug af altanen og tagterrasserne, børn der leger, stole der rykkes frem og tilbage, etc. vil naturligvis alle afsætte spor på gulvet.

Altanbrædderne bør ikke belastes med store krukker over 50kg.

Daglig vedligeholdelse

Fej gulvet jævnligt og hold øje med at gulvet ikke gror til med blade og skidt på flader samt i mellemrummene. Disse forekomster indbyder alger m.m. til at tage ophold på altanen.
Gulvet afvaskes med blød kost og vand, evt. iblandet et par dråber opvaskemiddel.

Efterbehandling

Se nedenfor.

Gode tip

Skjolder af mad og drikke: Jo hurtigere der tørres op, jo mindre bliver skaden. Er der tale om meget genstridige pletter og skjolder kan gulvet afrenses med Patio Cleaner fyldt med et effektivt rengøringsmiddel og vand.

Alge forekomster: Kan tages med f.eks. Rodalon-opløsning.

Vanskelige pletter (olie, fedt): Kan alm. rengøring ikke fjerne pletten, kan man ty til sandpapir korn 100 – slib i træets længderetning.
  
Højtryksrensning: Undgås! Det anbefales udelukkende at anvende en Patio Cleaner, idet en højtryksrenser er meget hård mod plankerne og efterlader det skadet og mere modtagelig for algetilvækst.

Dørtelefon

Telefonanlægget er enkelt at betjene og ringetonen og samtalevolumen er forudindstillet.

Daglig vedligeholdelse

Tørres af med en fugtig klud i forbindelse med almindelig rengøring.

Brugervejledning

Markiser m.m.

Det er ikke tilladt at montere markiser, solafskærmning, skiltning, reklamering, lysinstallationer og andet facadeudstyr.

Udvendige døre

Altandøren kan åbnes helt eller sættes på klem ved brug af friktionsbremse som aktiveres af håndtaget.

Daglig vedligeholdelse

Altandøre vaskes samtidigt med vinduerne, hvor også rammer og kanter aftørres. Dørflader/ruder og rammer bør afvaskes jævnligt med vand tilsat rengøringsmiddel og efterfølgende aftørres rammer og kanter med tørt klæde.

Efterbehandling

Alle bevægelige dele bør efterses og smøres med syrefri olie. Især er det vigtigt at renholde de bevægelige dele minimum en gang årligt. Hvor metal og plastik arbejder sammen, smøres med stearin; Lad et lys køre hen over ledet.

Med de bevægelige dele menes hængslerne som ses på nedenstående billede.

Hold håndtaget nede og smør den del som stikker ud. Hvis døren knirker, så smør også beslagene.

Gode tip

Kontroller årligt tætningslister, så disse ikke klemmes eller løsnes, men kan virke efter hensigten.

Vinduer

Vinduerne er børnesikret og en ”bremse” skal udløses bl.a. når vinduerne skal vendes i forbindelse med vask.

Daglig vedligeholdelse

Ruder og rammer bør afvaskes jævnligt med vand tilsat rengøringsmiddel, efterfølgende aftørres rammer og kanter med tørt klæde.

Efterbehandling

Alle bevægelige dele bør efterses og smøres med syrefri olie. Især er det vigtigt at renholde de bevægelige vendebeslag minimum en gang årligt. Hvor metal og plastik arbejder sammen, smøres med stearin, hvor et lys køres hen over ledet. Kontroller årligt tætningslister, så disse ikke klemmes eller løsnes og dermed modvirker deres hensigt.

Gode tips

Ventilation i køkken og badeværelset medvirker til et godt indeklima, men regulær udluftning er nødvendig, især fordi madlavning, badning, vask og potteplanter – alle afgiver fugt til boligen.
Nye vinduer er generelt mere lufttætte end i gamle boliger. Hvis man ønsker at hindre mug og husstøvmider indenfor, er der derfor meget vigtigt, at der luftes systematisk ud i boligen.

Gode rutiner er optimale, eks. daglig udluftning i soveværelset om morgenen, undgå tørring af vasketøj indenfor, luft godt ud efter badning, etc. Det anbefales/tilrådes at udlufte boligen mindst 2-3 gange i døgnet i 5-10 minutter ad gangen.

Parkering i kælder, herunder ladestander til elbil

I kælderen er der foreløbig fri adgang til parkering for beboere i Carolinehavens etageboliger. Alle beboerne har adgang til kælderen via nøgleløsning ved nedkørsel. Bemærk højde og oversigtsforhold ved nedkørsel af rampe. Gældende restriktioner for parkering fremgår af skiltning. Der er tale om flydende parkering efter ’først-til-mølle-princippet’ som der pt. ikke ydes betaling for af beboere i Carolinehavens etageboliger. Det er kun beboere i Carolinehavens etageboliger der har adgang til kælderen da gæsteparkering skal ske på de tilstødende veje på terræn. Der er adgang til ladestandere i kælderen via ladefirmaet Spirii. Du kan hente deres app eller fremskaffe en ladebrik fra ladeoperatøren. Bemærk at ladepladserne kan lejes eksklusivt ved at tage henvendelse til administrator med betaling. Pladserne finder du tydeligt markeret i kælderen.

Cykelparkering

Der henvises til cykelparkering på allokerede områder i terræn samt i kælder. Bemærk at ’herreløse’ cykler vil blive fjernet løbende af ejendommens vicevært ved forudgående varsling.

Depotrum

Depotrum forefindes i kælder og der skabes adgang med nøglesæt fra lejlighed.

Postkasser

Allerede ved opgangsdøren ser du postkasserne, hvoraf en hører til din lejlighed. Nøgle til postkassen passer sammen med nøglen til lejligheden. Husk altid, at du er med til at sikre et ryddeligt og pænt indtryk, for alle os beboere og vores gæster!

Daglig vedligeholdelse

Hold orden! Tøm din postkasse dagligt og smid uønskede reklamer og aviser om til skrald.

Efterbehandling

Viceværten kan være behjælpelig, hvis du skal have ændret navn(e) på postkassen eller du mister nøglen til lejligheden.

Gode tip

Det pæne og ryddelige udtryk gælder allerede ved postkasserne, undgå derfor at klæbe dem til med sjove billeder og private holdninger holdes privat. ”Nej tak” skilte bør endvidere sættes ensartet på postkasserne.

Offentlig Transport

Carolinehaven ligger ved Vallensbæk St., hvorfra du kan tage S-Banen til Københavns Hovedbanegård.

Hvad er Svanemærkning?

Hvad er Svanemærkning?

Svanemærket er først og fremmest til for at gøre det lettere for dig som forbruger og køber. Ser du Svanemærket på et produkt eller en bolig, er det en garanti for, at det er grønt og miljøvenligt.

Certificeringen er med til at forsikre dig om, at miljøpåvirkning tages alvorligt. Ordningen administreres af Miljømærkning Danmark, og overordnet set betyder et Svanemærket hjem, at det er opført energi- og miljøvenligt. Svanemærket er non-profit og har strenge kriterier, der løbende bliver opdateret. Certificeringen er dermed ikke bare en pris – men tværtimod en vedvarende udfordring, som vi har forpligtet os til at overholde med dette byggeri.

Nedenunder går vi nogle af kriterierne for Svanemærket igennem, så du får en fornemmelse af hvorfor, at Svanemærket er din garanti for en miljøvenlig bolig.

Du kan læse mere om Svanemærket her

Gode tips til brug af boligen

Tøjvask og opvask

Vask dit tøj på 30 grader i stedet for 40 grader. Dit tøj bliver stadig rent, og det kan ses på din elregning. Fyld endvidere vaskemaskinen helt op, du sparer hermed antallet af vaske og skåner miljøet.

Ønsker du at spare endnu mere, så hæng dit tøj til tørre i stedet for at bruge tørretumbler.
Hvis tøjet tørres ved ophængning, skal du dog være opmærksom på at luftfugtigheden stiger, og du derfor bør lufte ekstra ud.

LED pærer

Ved at bruge LED pærer reducerer du dit elforbrug betydeligt. Derudover har LED pærer en meget længere levetid end almindelige lyspærer.

Udluftning

Luft ud i kort tid ad gangen. Hvis du lufter ud i lang tid, bliver vægge og møbler kolde, og det vil derfor kræve mere energi at varme boligen op igen.

Opvarmning

Når du skal varme din bolig op, så tænd for alle gulvvarmetermostater, da det sikrer, at der bliver brugt mindst muligt energi.

Affaldssortering

Når du sorterer dit affald, er du direkte medvirkende til at sikre, at de materialer, som kan genbruges, bliver genbrugt.

Spar på vandet

Sluk for vandet når du børster tænder.

Vask op i en balje og sluk for vandet imens.

Sluk for vandet når du sæber dig ind i badet.

Fokus på energi og vand

Fokus på energi

Der er opført ca. 200 m² solceller på taget af bygningen, som er med til at producere vedvarende energi til bygningen.
I alle boliger, er der mulighed for naturlig ventilation, idet alle vinduer manuelt kan åbnes til det fri og dermed være med til at undgå overtemperaturer i boligen.

Fokus på affald

På Carolinehaven er der opstillet molokker uden for din bygning. Her kan du sortere dit affald i restaffald, pap, papir, plast, metal, elektronik, glas, batterier og farligt affald.

Brandsikring

Flugtveje

Der må ikke stå barnevogne, cykler, møbler, sko eller andet i trappeopgangen. Brandmænd og ambulancepersonale skal let kunne komme op og ned ad trapperne.

Altaner

Brug af åben ild som f.eks. bål steder og grill med trækul er ikke tilladt. Der må alene anvendes gasgrill og el grill under forudsætning af, at man tager hensyn til de øvrige beboere.

Fællesarealer

Brug af åben ild som f.eks. bål steder og grill med trækul er ikke tilladt. Der må alene anvendes gasgrill og el grill på fællesarealerne.

Brandfarlige væsker

Benzin, neglelakfjerner og andre brandfarlige væsker skal opbevares og bruges med stor forsigtighed. Ifølge loven må du højst opbevare 25 liter brandfarlig væske indendørs. Opbevar dem i din lejlighed, hvor du færdes, og ikke i kælderen, på loftet eller i skuret.

Gode råd:

 • Tænk dig om og læs etiketten inden du skruer låget af beholderen
 • Behold væskerne i deres originale emballage, og sørg for at alle låg er skruet tæt til
 • Sørg for god udluftning
 • Undgå åben ild, rygning, varme overflader, gnister og tændte el-apparater i umiddelbar nærhed, når du anvender brandfarlige væsker.
 • Placer brandfarlige væsker for sig selv, og gerne i et kar eller balje af ikke brændbart materiale så evt. spild opsamles.
 • Klude med rester af væsker som f.eks. linolie kan selvantænde. Gør kluden våd og læg den i en pose. Tryk luften ud af posen, bind en knude på og læg den i en metalbeholder inden den afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.
 • Hold brandfarlige væsker fra børn

Gasflasker

Hvis du har flaskegas indendørs, kan elektriske apparater antænde gassen og få flasken til at eksplodere. Loven siger at du må opbevare op til 40 kg. flaskegas i uåbnede flasker på højst 11 kg. pr. stk. Flaskerne må ikke stå i kælderen. De skal opbevares i særlige skabe i et rum med en dør eller et oplukkeligt vindue til det fri.

Gode råd:

 • Undlad brug af åben ild, også rygning, under håndtering af gasflasker
 • Hvis der lugter af gas, så luk for gassen og luft ud, men tænd eller sluk ikke for noget elektronisk
 • Vær sikker på at dit udstyr er CE eller DG mærket
 • Brug aldrig beskadigede gasflasker eller udstyr
 • Udskift slanger, hvis de har revner eller er beskadigede på anden vis
 • Opsæt et skilt med teksten ”Trykflasker” på ydersiden af døren ind til et rum med flaskegas

Fyrværkeri

Hvis du opbevarer fyrværkeri, kan raketterne eksplodere under en brand og blive livsfarlige. Ifølge loven er det højst tilladt at opbevare 5 kg. NEM fyrværkeri. NEM angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. NEM vægten er angivet på fyrværkeriet – enten på artiklen eller på emballagen.

Gode råd:

 • Opbevar fyrværkeriet mørkt og tørt og væk fra elektriske apparater og varmekilder.
 • Opbevar alt fyrværkeri utilgængeligt for børn
 • Fjern aldrig beskyttelseshætten fra f.eks. rakettens lunte

Evakuering

Ved eventuel brand søg da mod nærmeste udgang til det fri. Fra lejlighed betyder det nærmeste trappeopgang. Befinder du dig i p-kælderen ved eventuel brand, følg da flugt og panikvejsbelysningen som fører ud i det fri.

Hvad gør I, hvis I ikke kan komme ud?

 • Luk døre mod branden (ikke låse!)
 • Søg ud til vinduerne og få kontakt med folk på gaden. Gør opmærksom på, at der er behov for hjælp.
 • Søg ned til gulvet, hvis der er røgfyldt i lokalet